Kangal (Filmaşin) (5.5 mm–16 mm arası çaplarda)Ön-Gerilmeli Betonarme Teli Üretimine Yönelik Çelikler

 

Bu cins çelikler, DIN ve ASTM standartlarına göre üretilmektedir. Talep halinde analiz değişiklikleri mümkündür.

Bakır, krom, nikel gibi istenmeyen elementler; özenli hurda seçimiyle denetlenmekte ve söz konusu elementlerin miktarını en aza indirebilmek için Pik ve HBI kullanılmaktadır.
Elektrikli ark ocaklarında dipten döküm alma ve gaz üfleme sistemleriyle curuf miktarı ve kompozisyonu kontrol edilmektedir.
Pota-Tandiş ve Tandiş-Kalıp arasında refrakter tüp ile metal akışı korunarak kalıntı kontrolu sağlanmaktadır.
Silisyum ve mangan deoksidasyonu uygulanmaktadır.
Sürekli döküm makinasında elektromanyetik karıştırıcı kullanılmaktadır.
Pota ocağı sonrası kalsiyum tel enjeksiyonu uygulanarak kalıntı modifikasyonu yapılmaktadır.
Yürüyen tabanlı tav fırınında minumum dekarbürizasyon sağlanmaktadır.
NKK/JAPONYA - VAI/İNGİLTERE haddehanemizde boyut ve biçim, dar toleranslarda denetlenmektedir.
Kontollu soğutma hattında güçlü fanlar yardımıyla yapılan patentleme sayesinde homojen ve çok ince yapılı perlit oluşturularak istenen mekanik özellikler elde edilmektedir.
Yüzey tufalı mekanik veya kimyasal yöntemlerle kolay uzaklaştırılabilir özelliktedir.
5,5 - 16 mm çap aralığında üretilen ürünler yaklaşık 1500 kg.'lık kangallar biçiminde, otomatik kangal paketleme ve bağlama makinasında 4 yerinden telle bağlanarak paketlenmektedir.
Ürünler döküm bazında ayrılmakta, her döküm ayrı bir numara ile tanımlanarak müşteride kullanım aşamalarına kadar bu numara ile izlenmektedir.
Ürün kalitesi, döküm numarası bazında müşteriye sunulan sertifikalar ile garanti edilmektedir.