Kangal (Filmaşin) (5.5 mm–16 mm arası çaplarda)

Vida, Cıvata ve Somun gibi Bağlantı Elemanlarının Üretimine Yönelik Çelikler

 

Bu cins çelikler, DIN ve ASTM standartlarına göre üretilmektedir. Talep halinde analiz değişiklikleri mümkündür.

Bakır, krom, nikel gibi istenmeyen elementler; özenli hurda seçimiyle denetlenmekte ve söz konusu elementlerin miktarını en aza indirebilmek için Pik ve HBI kullanılmaktadır.
Elektrikli ark ocaklarında dipten döküm alma ve gaz üfleme sistemleriyle curuf miktarı ve kompozisyonu kontrol edilmektedir.
Pota-Tandiş ve Tandiş-Kalıp arasında refrakter tüp ile metal akışı korunarak kalıntı kontrolu sağlanmaktadır.
Aluminyum deoksidasyonu uygulanmaktadır.
Sürekli döküm makinasında elektromanyetik karıştırıcı kullanılmaktadır
Pota ocağı sonrası kalsiyum tel enjeksiyonu uygulanarak kalıntı modifikasyonu yapılmaktadır.
Yürüyen tabanlı tav fırınında minumum dekarbürizasyon sağlanmaktadır.
NKK/JAPONYA - VAI/İNGİLTERE haddehanemizde boyut ve biçim, dar toleranslarda denetlenmektedir.
Kontollu soğutma hattında ısı yalıtkan kapaklar yardımıyla malzemenin çok yavaş soğutularak istenilen mekanik değerlere sahip olması sağlanmaktadır.
Yüzey tufalı mekanik veya kimyasal yöntemlerle kolay uzaklaştırılabilir özelliktedir.
5,5 - 16 mm çap aralığında üretilen ürünler yaklaşık 1500 kg.'lık kangallar biçiminde, otomatik kangal paketleme ve bağlama makinasında 4 yerinden telle bağlanarak paketlenmektedir.
Ürünler döküm bazında ayrılmakta, her döküm ayrı bir numara ile tanımlanarak müşteride kullanım aşamalarına kadar bu numara ile izlenmektedir.
Ürün kalitesi, döküm numarası bazında müşteriye sunulan sertifikalar ile garanti edilmektedir.