Nervürlü İnşaat Demiri (8 mm-32 mm arası çaplarda) 

 

Bu cins çelikler, TSE, DIN, ASTM, BS ve JIS standartlarına göre üretilebilmektedir. Gerektiğinde farklı analizlerle de üretim yapılabilir.

Değişik inşaat amaçlı üretilen düz ve nervürlü yuvarlak ürünler, EGE ÇELİK teknolojisi ile deneyiminin bir sonucu olarak dar boyut ve biçim toleransları ile 8 - 32 mm arasında üretilmektedir.
8 ile 32 mm çap aralığındaki düz ve nervürlü çubuklar, firkete biçiminde talep edilmediği taktirde yaklaşık 2000 kg’lık bağlar halinde en az 4 yerinden çemberlenerek paketlenmektedir. Bağlarda kısa çubuk yer almaz. Bağların her iki ucunun düzgün olabilmesi için, paketleme sırasında çubuklar tamponlanır.
Çubuk olarak üretilen düz ve nervürlü ürünler, müşteri tarafından belirtilmediği taktirde 12 m boyunda paketlenmektedir. Müşteri isteği doğrultusunda 6 - 18 m arasında özel boylar gerçekleştirilebilir.
Ürünler döküm bazında ayrılmakta; her döküm ayrı bir numara ile tanımlanmakta ve müşterideki kullanım aşamalarına kadar bu numara ile izlenmektedir.
Ürün kalitesi, döküm numarası bazında müşteriye sunulan sertifikalar ile garanti edilmektedir.