ŞİRKET PROFİLİ

Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kasım 2001 tarihinde İzmir, Aliağa’daki tesislerinde çelik üretimine başlamıştır.  Hurda demiri ark ocaklarında ergiterek üretim yapan çelikhanemiz yıllık 2,000,000 ton üretim kapasitesine, inşaat demiri ve kangal üreten haddehanemiz 1,200,000 ton kapasitesine sahiptir.

Liman tesislerimiz olan Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. çelik tesislerimize 8 km mesafede Nemrut Körfezi’nde yıllık 7,500,000 ton kapasitesi ile faaliyetini sürdürmektedir.

Ürünlerimiz, çelik kütük, inşaat demiri ve kangal demir, kalite odaklı üretim anlayışımız sayesinde A.B.D’de, Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkelerinde, Uzak Doğu’da ve Türkiye iç pazarımızda tercih edilmektedir

MİSYONUMUZ

Gelişen pazarın gereksinimlerine göre, müşterilerimize yeni ve kaliteli ürünleri, teknolojik imkanları kullanarak sunmak ana hedefimizdir.

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

EGE ÇELİK, çelik sektörünün güvenilir üreticilerinden biri olmayı, şirket ortaklarının, müşterilerinin ve çalışanlarının menfaatleri doğrultusunda; ürettiği çelik ürünlerinin pazarda rekabetini ve kârlılığını artırmayı, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerini aşağıdaki ilkeleri izleyerek sürdürmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir:

1. KALİTE
Ürünlerimizde kaliteyi dünyadaki kaliteli ürün standartlarına erişmeyi hedefleyerek ön planda tutmak, müşteri beklentilerini karşılamak,

2. YASAL ŞARTLARA UYGUNLUK
Ürünlerin insan yaşantısındaki önemini kavrayarak Kalite, Çevre ve İSG ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz yasalara ve standartlara uyumunu ve güncel takibini sağlamak, Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi amacı ile ekonomik olanakların izin verdiği ölçüde çevreye en az atık veren enerji, hammadde ve doğal kaynakları en verimli kullanacak en doğru teknolojileri uygulamak, Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunca yeniden kullanılması ve geri dönüştürülebilmesini, değerlendirilemeyen atıkların ise uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak, Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapmak, kaza ve acil durumun oluştuğu hallerde çevresel ve iş güvenliği ile ilgili zararları en az düzeye indirecek tedbirleri planlamak ve uygulamak, Çalışanların sağlıklı ve emniyetli şekilde çalışmalarını sağlamak,

3. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Ulusal, uluslararası standart ve müşteri şartnamelerine sürekli uygun olarak çalışmak,  Müşterilerinin isteklerini ve ihtiyaçlarını anlamak, memnuniyetlerini ölçmek, 4. SÜREKLİ GELİŞME Üretim verimliliğini arttırarak ve maliyetleri azaltarak süreç gelişimine olanak sağlamak, Süreç faaliyetlerini iyileştirerek optimum kaynak kullanımını sağlamak, Yenilenmiş ve gelişmiş ürünleri uygun koşullarda müşterilerimize sunmak, Yönetim sistemlerini gözden geçirmek, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilmesini güvence altına almak,  5. EĞİTİM Çalışanlarının motivasyonlarını ve yönetim sistemlerine katkılarını arttırmak için eğitime önem vermek, Çalışanların birimleri içinde, birimlerin şirket genelinde iletişimlerinin geliştirilerek, şirketin takım halinde bir bütün olarak işlemesini sağlamak,

Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret. A.Ş.’nin Kalite, Çevre ve İSG Politikası olarak taahhüt ederiz.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ (MURAHHAS AZA)
GÜN ÜNLÜER